อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า

อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย อุปกรณ์สำรอง Coil & แทงค์
• SMOK Nord KIT
• SMOK Nord 2 KIT
• SMOK Trinity Alpha
• SMOK Mico
• SMOK RPM 40 KIT
• SMOK RPM 80 KIT
• SMOK Fetch
• UWELL Caliburn
• VOOPOO Vinci
• SMOANT Pasito

Coil SMOK Nord KIT จะใช้ได้กับเครื่องรุ่น Smok Nord Kit,Smok Trinity Alpha,Smok RPM,Smok Fetch โดย Coil จะมีอยู่ 5 ขนาดด้วยกันคือ 0.6 oHm Mesh, 0.6 oHm Regular, 0.8 Mesh ,1.4 oHm Ceramic ,1.4 oHm Regular Coil ทั้งหมด 1 กล่อง มี 5 ตัว

Coil SMOK RPM 40 KIT จะใช้ได้กับเครื่องรุ่น Smok RPM 40 Kit,Smok Fetch,Smok RPM 80 Kit,Smok nord 2 kit โดย Coil จะมีอยู่ 6 ขนาดด้วยกันคือ Rpm 0.3 ohm Mesh, Rpm 0.4 ohm Mesh, Rpm 0.6 ohm Triple, Rpm 1.0 ohm Single, Rpm 1.2 ohm Quartz, Rpm RBA Coil ทั้งหมด 1 กล่อง มี 5 ตัว ยกเว้น RBA โมจะมี 1 ตัวในชุด

Coil SMOK RPM 80 KIT จะใช้ได้กับเครื่องรุ่น Smok RPM 80 Kit,SRPM80 PRO KIT โดย Coil จะมีอยู่ 4 ขนาดด้วยกันคือ RGC Mesh coil 0.17,RPM coil 0.3,RPM DC coil 0.8, RGC RBA Coil ทั้งหมด 1 กล่อง มี 5 ตัว ยกเว้น RGC RBA โมจะมี 1 ตัวในชุด

Coil SMOK Mico จะใช้ได้กับเครื่องรุ่น Smok Mico Pod จะมีอยู่ 3 ขนาดด้วยกันคือ 0.8 Mesh,1.0 Regular,1.4 Ceramic Coil ทั้งหมด 1 กล่อง มี 3 ตัว

Coil Uwell Caliburn จะใช้ได้กับเครื่องรุ่น Uwell CaliBurnและUwell CaliBurn Koko เท่านั้น จะมีอยู่ 2 ขนาดด้วยกันคือ 1.4 ohmและ1.2 ohm ทั้งหมด 1 กล่อง มี 4 ตัว

Coil VOOPOO Vinci จะใช้ได้กับเครื่องรุ่น Voopoo Vinci เเละ Voopoo Vinci X จะมีอยู่ 6 ขนาดด้วยกันคือ PnP-M1 0.45ohm, PnP-M2 0.6ohm, PnP-R1 0.8ohm, PnP-C1 1.2ohm, PnP-VM1 0.3ohm ทั้งหมด 1 กล่อง มี 5 ตัว

Coil Smoant Pasito จะใช้ได้กับเครื่องรุ่น Smoant Pasito จะมีอยู่ 3 ขนาดด้วยกันคือ RBA ,
0.6 ohm DTL,1.4 ohm MTL ทั้งหมด 1 กล่อง มี 3 ตัว ยกเว้น RBA โมจะมี 1 ตัวในชุด

Showing 1–12 of 19 results